28 Ağustos 2020 tarihinde, Ek-2’de yer alan 2017 UGK Yuvarlak Masa Raporu, Cumhurbaşkanlığı – Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile paylaşılmıştır.

UGK tarafından, 5 Aralık 2017 tarihinde, Dünya Gönüllüler Günü kapsamında, “Türkiye’de Gönüllülüğün Yaygınlaşması” için mevcut durumu tartışmak; gelecekte yapılması gerekenler için bir yol haritası oluşturmak amacıyla, akademiden, kamu kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından, medyadan, gönüllüler arasından ve özel sektörden otuz üç paydaşın katılımıyla üç farklı masada aşağıdaki sorular çerçevesinde görüşler ortaya konulmuştur:

  1. Yasal altyapı açılardan gönüllülük nasıl geliştirilebilir?
  2. Kamuoyu nasıl daha fazla gönüllü çalışmaya teşvik edilir?
  3. Gönüllülerle çalışan örgütlerin gönüllüğün yaygınlaşması için neler yapması gerekir?

Yuvarlak Masa toplantısı moderasyon ve analizleri X-sights Araştırma ve Danışmanlık ve raporlaması UGK Araştırma Çalışma Grubu ile birlikte hazırlanmıştır.