30 Ocak 2019 tarihinde aşağıdaki kamu kurumları ile paylaşımda bulunulmuştur.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB)

5 Aralik 2018 senesinde Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Türkiye Programı ve Gençlil Bakanlığı’nın ortak gerçekleştirdiği Dünya Gönüllüler Günü etkinliğinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr Mehmet Kasapoğlu 2019 yılını “Gönüllülük Yılı” olan ilan etmesinin akabinde, “Gönüllülük Yılı” çalışmalarına önerilerde bulunmak üzere Bakanlığımız UGK’dan aşağıdaki konu başlıklarında görüş- işbirliği talep etmiştir:

 1. Gönüllülük başlığında , “Mevzuat” çalışma önerileri;
 2. UGK ve Bakanlık arasinda Gönüllü çalışmalar icin işbirliği seçenekleri;
 3. Gönüllülük ile ilgili alternatif yaklaşımlar( Uluslararası örnekler, Almanya vb.) / Devlet ile olası işbirlikleri;
 4. Önemli Gün ve Haftalar+ İşbirliği önerileri.

Bakanlık ile yapılan toplantıda Türkiye’de gönüllülüğü düzenleyen veya teşvik eden bir çerçevenin bulunmadığı, küresel ölçekte ne tür mevzuat düzenlemeleri olduğuna ilişkin örnekler ile ne tür ilkelerle gönüllülük ile ilgili yasal bir mevzuat geliştirilmesi gerektiği konusunda öneriler paylaşıldı.

Akabinde Ek-1 dosyası resmi olarak da bakanlık ile paylaşıldı.

Ziyaret edilen/ toplantı katılımı sağlayan Kurumlar ve Kişiler:

 1. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ali Güneş – Bakan Danışmanı
 2. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Metin Ayvazoğlu – Bakan Müşaviri
 3. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sena Melemez – Bakan Danışmanı
 4. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erkan Şamiloğlu – Daire Başkanı
 5. Cumhurbaşkanlığı – Strateji ve Bütçe, Hande Hacımahmutoğlu – Sağlık, İstihdam ve Sosyal Koruma Daire Başkanı
 6. Cumhurbaşkanlığı – Strateji ve Bütçe, Dilek Sanalmış – Sektör Yöneticisi
 7. Birleşmis Milletler Gönüllüleri Programı (UNV) – Nil Memişoğlu
 8. UNV – Simay Kardeş
 9. UGK Sekretarya – Belgin Ergül
 10. UGK Üye, TÜSEV – Sezin Dereci

Cumhurbaşkanlığı – Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB)

UGK’nın 2019 Ocak ayı içinde Cumhurbaşkanlığı – Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda gerçekleştirdiği toplantıda SBB Temsilcilerine, Türkiye’de gönüllülüğü düzenleyen veya teşvik eden bir çerçevenin bulunmadığı, küresel ölçekte ne tür mevzuat düzenlemeleri olduğuna ilişkin örnekler ile ne tür ilkelerle gönüllülük ile ilgili yasal bir mevzuat geliştirilmesi gerektiği konusunda öneriler paylaşıldı.

Bu süreçte özellikle 11. Kalkınma Planı, sosyal- politika ve istihdam ile ilgili önceliklerin de gözetilerek vatandaş katılımcılığı, katılımcı politika oluşturma, sivil toplum-kamu işbirliği, STK’ların sosyal hizmetin sunumunda rolü gibi konuların da gözetilerek Gönüllülük politikasının ele alınması gerektiği UGK ve UNV tarafından vurgulanmıştır.

SBB konunun öneminin taraflarınca da kabul edildiği ve mevzuat ile ilgili sürecin SBB koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili kurum/kurumların katılımıyla ilerleyeceğini aktardı. ilgili

21 Şubat 2019 tarihinde aşağıdaki kamu kurumları ile paylaşımda bulunulmuştur.

Toplantı UNV Türkiye Programı girişimiyle ve Cumhurbaşkanlığı – Strateji ve Bütçe Başkanlığı yönetiminde gerçekleşmiştir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında, 2019 Temmuz Ayı’nda, Birleşmiş Milletler Üst Düzey oturumunda “ UNV’nin Ulusal Gönüllülük Gözden Geçirme Raporu” ülke sunumları oturumu kapsamında Türkiye’nin de sunum yapması gündeme gelmiştir ve UGK Sekretaryası’nın da yer aldığı ve gönüllülük alanında çalışan tüm kamu paydaşlarının katıldığı bir “Gönüllülük Toplantısı” gerçekleşmiştir. Oturumun amacı ve içeriği UNV Türkiye Temsilcisi tarafından katılımcılara aktarılmıştır.Söz konusu rapor ile ilgili olarak kurumlar paylaşımda bulunmuş ve UGK’da burada yer almıştır.

Toplantıya Katılım Sağlayan Kurumlar :

 1. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı – SBB /Daire Başkanı – Uzman
 2. İçişleri Bakanlığı – Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü / Daire Başkanı – Çalışma Grup Başkanı
 3. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı / Bakan Danışmanı – Uzman
 4. Dışişleri Bakanlığı / Daire Başkanı
 5. Dışişleri Bakanlığı / AB Başkanlığı, Sivil Toplum,İletişim ve Kültür Bşk.- Koordinatör
 6. Gençlik ve Spor Bakanlığı / Uzman – Uzman Yardımcısı
 7. Gençlik ve Spor Bakanlığı – Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü/ Sosyal Hizmet Uzmanı
 8. AB Bakanlığı / Sivil Toplum,İletişim ve Kültür Başkanlığı Koordinatör – Uzman
 9. UN V – Program Sorumlusu
 10. Türkiye Ulusal Ajansı / Program Uzmanı
 11. Sağlık Bakanlığı / Daire Başkanı
 12. AFAD /Grup Başkanı
 13. UN RCO / Hukuki Danışman
 14. UGK – Genel Sekretarya

Katılımcıların kendilerini ve toplantıda bulunma amaçlarını izah eden tanışma iletişimi yapılmıştır.

UGK, tüm üyelerini temsilen, amaç ve hedef paylaşımı ile toplantıda bulunduğunu aktarmıştır.

Katılımcılar STK’ların çok fazla gönüllü rakamı verdiğini ve bunun olumsuz duruşuna dair bilgi paylaşımında bulunmuştur. UGK bu noktada üyesi olan STK’lardan aktif-pasif gönüllülük ile ilgili çok rahat veri alınabileceği bilgisini ve üyesi olan STK’ların gönüllü programı kapsamında bu verileri aktarabileceğini paylaşmıştır.

UGK, bu başlıkta bir önceki Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda yapılan toplantıda “Gönüllülük Tanımı” ile başlayan ve Mevcut yasal durumun iyileştirilmesi için, ihtiyaçlara yönelik arama konferansları ve danışma toplantılarının yapılması ile devam eden öneri dosyası paylaşımını SBB’na aktarmıştır.

20 Mart 2019 tarihinde aşağıdaki kamu kurumları ile paylaşımda bulunulmuştur.

2019 yılının “Gönüllü Yılı” ilan edilmesi akabinde, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı’mıza sunmak üzere bir dosya hazırlayacaktır. Ve Bakanlığımız bu aşamada “Sekreterya” konumu üstlenmiş. Çalışma başlıklarından biri Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Gönüllü Kart” ile ilgili çalışmadır. Süreç içinde UGK’nın dahil olduğu katılımcılardan fikir ve öneriler talep edilmiş ve çalışmaları şekillendirilmiştir.

UGK tarafından “Gönüllü Kart” uygulaması kapsamındaolası riskler paylaşılmış ve tüm UGK üyelerinin de bu konuda görüşlerinin alınması için mini anket yapılabileceği aktarılmıştır. ( Aktif gönüllülük başlığında denetim – Bakanlık tarafından hazırlanacak yazılım sistemi ve STK kullanımı – STK’ların bu sürece ayıracağı zaman yönetimi- kartın hayata geçirileceği zaman öncesi aktif gönüllüler ve kart sistemi sonrası aktif gönüllüler ile ilgili alınacak kararlar vb.)

Ayrıca UGK tarafından, hazırlanacak olan “Gönüllülük Mevzuatı”na bağlı olarak adım atılmasının önemine vurgu yapılmıştır.

Ziyaret edilen/ toplantı katılımı sağlanan kamu kurumları

 1. Metin Ayvazoğlu – Bakan Müşaviri / Gençlik ve Spor Bakanlığı , GSB
 2. Belkız Dobur – Proje Koordinatörü / GSB
 3. Bilgi İşlem Birimi Yöneticileri / GSB
 4. Mehmet Akçay / İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Genel Müdürlüğü
 5. Yunus Duman – Koordinatör / Ulusal Ajans
 6. Mehmet Arslan –Koordinatör / Gençlik Servisleri Merkezi
 7. Serdar Osman Dobur – Yönetim Kurulu Başkanı / Uluslararası Gençlik Aktiviteleri
 8. Merkezi Derneği
 9. Erol Öztamur – Koordinatör / Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği
 10. Aydın Altunatmaz – Temsilci / Go-for (Gençlik Örgütleri Forumu
 11. Nil Memişoğlu – UNV Ülke Koordinatörü
 12. Belgin Ergül – UGK – Genel Sekreterya –
 13. Birbey Kılınçcı – UGK – Üye, HABİTAT –